U mjesecu martu 2021. godine započeli smo realizaciju projekta „Lean optimizacija pogona krojačnica drvene građe“. Na realizaciji projektnih aktivnosti aktivno rade članovi Standard Furniture Factory fabrike namještaja i Targer E&C projektna i konsultantska kuća.

U sklopu jednog od projektnih paketa održane su namjenske radionice, za četiri vrste mašina, upotrebom metode agilnog kaizena, koje se sastoje iz četiri koraka:

1. Brainstorming uz pomoć Ishikawa dijagrama, čiji je cilj identificiranje svih uzroka određenog problema.

2. Dotmografska metoda glasanja za dodijeljivanje težinske vrijednosti utjecaja uzroka na problem. Dotmografska metoda podrazumijeva glasanje uz pomoć stikera različitih boja, pri čemu svaka boja označava drugu težinsku vrijednost utjecaja.

3. Izrada Pareto dijagrama koji služi za identifikaciju 20% dominantnih uzroka koji su odgovorni za 80% problema.

4. Definiranje plana akcija za rješavanje dominantnih uzroka problema.

Rad na projektu se nastavlja, a agilna implementacija nekih od akcija, koje su definirane kroz ove radionice, počela je davati vidljive rezultate.