Korištenje

Internet stranica “Standard Furniture Factory” koja se nalaze na domeni standard-furniture.ba možete koristiti za vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema Uslovima kupovine koji su niže navedeni.

Molimo vas da Uslove kupovine koji slijede obavezno pažljivo pročitate prije početka korištenja standard-furniture.ba u svrhu ostvarivanja kupovine proizvoda prezentiranih na web shopu ili dobijanja informacija o pojedinom proizvodu.

Kada pristupate kupovini naših proizvoda putem online kupovine ili posjećujete ove internet stranice radi dobijanja informacija o pojedinom proizvodu, smatra se da ste upoznati i da ste saglasni s ovim Uslovima kupovine, u suprotnom firma Standard Furniture Factory d.d. se oslobađa svake odgovornosti.

Ako niste saglasni s ovim Uslovima kupovine tada nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupovine proizvoda ili pribavljanja informacija o istim.

Pojmovi

Trgovac/Prodavač kompanija Standard Furniture Factory d.d.  (Bosanski Put 103, 71380 Ilijaš) JIB: 4201695750005, PDV broj: 201695750005, e-mail: info@standard-furniture.ba.

Online kupovina je ostvarivanje kupovine proizvoda putem “Standard Furniture Factory webshop”.

Proizvodi su svi proizvodi koji su istaknuti na “ Standard Furniture Factory webshop ”, a koje je moguće kupiti putem online kupovine.

Korištenje “ Standard Furniture Factory webshop ” je pristup stranici standard-furniture.ba radi dobijanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja online kupovine.

Korisnik “ Standard Furniture Factory webshop ” je svaka osoba koja web stranicu standard-furniture.ba koristi u svrhu ostvarivanja kupovine proizvoda prezentiranih na istoj ili dobijanja informacija o pojedinom proizvodu.

Kupac je svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu.

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka

Obavezujemo se pružati zaštitu ličnih podataka kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informiramo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Podaci o platnoj kartici koje unese kupac, u kodiranom obliku prenose se iz uređaja sa kojeg kupac pristupa internet stranici neposredno u autorizacijski server banke. Kupac je sam odgovoran za proces pristupanja sistemu i sam će se pobrinuti za sigurnost korisničkih podataka i lozinki. Kupac odgovara za tačnost i istinitost svih posredovanih podataka i odgovara za štetu nastalu zbog netačnih, odnosno neistinitih podataka.

Sigurnost plaćanja kreditnim karticama

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa.

Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog uređaja sa kojeg pristupa internet stranici i WebPay servisa, te obratno.

WebPay servis i financijske ustanove razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa. Monri Payment Gateway je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i MasterCard pravilima.

Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama

Cijene

Cijene svih proizvoda izražene su u bosanskohercegovačkoj nacionalnoj valuti, konvertibilna marka (KM). Sve cijene su izražene s uračunatim PDV-om.

Prodavač je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne najave. Također, Prodavač je ovlašten bez prethodne najave u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili sedmične akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode.

Neovisno od prethodne tačke ovih Uslova kupovine, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama na prihvaćenoj ponudi, odnosno po cijenama koje su važile u trenutku kada je Kupac izvršio kupovinu ili naručivanje.

Naručivanje

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu. Sve cijene izražene su u Konvertibilnim markama, s PDV-om. Roba se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u korpu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac upiše sve tražene podatke, odabere i potvrdi način plaćanja.

Plaćanje

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih kartica:

  • Monri – kartično online plaćanje (MasterCard, Maestro ili Visa)
  • Plaćanje pouzećem – prilikom preuzimanja narudžbe

Dostava

Naručeni proizvodi pakiraju se na način da tokom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke, te u slučaju oštećenja odmah reklamirati proizvod Prodavcu.

Kupac ne može odbiti primiti robu koju je naručio, bez opravdanog i prihvatljivog razloga.

Prodavac se obvezuje poslati obavijest kupcu nakon prijema potvrde kojom se odobrava online transakcija. Nakon prijema te potvrde, prodavac se obvezuje izraditi te dostaviti narudžbu u roku do 5 (pet) radnih dana i zadržava pravo produženja roka pošiljke ukoliko se ispostavi da materijal za narudžbu kasni od dobavljača, o čemu će obavijestiti kupca.

Ako kupac umjesto dostave izabere opciju lokalnog preuzimanja proizvoda, prodavac se obvezuje poslati obavijest isključivo u obliku elektronske pošte kupcu u kojoj će se nalaziti upute za preuzimanje prozivoda.

Reklamacije

Trgovac se obvezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara opisu proizvoda navedenom na “Standard Furniture Factory web shopu”. Slika koja ilustrira proizvod na Internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda, te kupac ne može reklamirati ovaj segment.

U slučaju da kupac dokaže tehničke neispravnosti proizvoda, trgovac preuzima potpunu odgovornost. U slučaju tehničke neispravnosti, kupac je dužan reklamirati proizvod u roku od 4 (četiri) radna dana od dana preuzimanja proizvoda. Nakon što reklamira tehničku neispravnost kupac je dužan lično  vratiti tehnički neispravan proizvod nakon čega će po utvrđivanju , biti obaviješten o opravdanosti i eventualnom prihvatanju/neprihvatanju reklamacije i procesu daljeg postupanja.

U slučaju da prodavac utvrdi opravdanost reklamacije, usaglasit će sa kupcem opciju dostave zamjenskog proizvoda ili povrata novca.

Intelektualno vlasništvo

Prodavač daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na ovoj internet stranici samo za lične potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na “Standard Furniture Factory webshopa”, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Upotreba sadržaja “ Standard Furniture Factory webshopa ” na drugim web stranicama je zabranjena.

Prodavač zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova “ Standard Furniture Factory webshopa ” trećoj osobi samo u slučaju potpisanog ugovora koji uređuje prava i obaveze Prodavca i treće strane koja objavljuje informacije.

Općenito

Usluge koje Vam pruža trgovac putem ove internet stranice ne uključuje troškove koje snosite koristeći uređaje i usluge za pristup našim stranicama.
Trgovac nije odgovorna za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.

Izmjene

Prodavač je ovlašten, bez prethodne najave, mijenjati sadržaj uslova i pravila korištenja ove internet stranice ili kupovine, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj “ Standard Furniture Factory webshopa ”. Korisnici i posjetioci ove internet stranice dužni su prilikom svake posjete upoznati se sa Uslovima i pravilima te njihovm izmjenama. Suprotno postupanje oslobađa Prodavca bilo kakve odgovornosti.