Online predavanje „Digitalizacija u segmentu marketinga i prodaje u svrhu podsticaja izvoza” okupilo je predstavnike industrije namještaja iz 12 bh. kompanija s ciljem edukacije u svijetu digitalnog poslovanja.

Digitalni marketing je najbrže rastući oblik marketinga, a kako online kupovina bilježi konstantan rast, nije ni čudo da industrija namještaja kreće ka digitalnoj transformaciji kako bi time postala konkurentnija kako na domaćem, tako i na inozemnom tržištu. Ovaj razvoj tj. prelazak na digizalizaciju vođen je i promjenom ponašanja kupaca. Fizička distanca uzrokovana gobalnom pandemijom Covid 19, stavila je fokus na digitalno komuniciranje i sve češću online kupovinu.

Predstavnik naše kompanije bio je jedan od učesnika, jer je Standard Furniture Factory na putu digitalne transformacije kako bismo svojim klijentima i kupcima ponudili bolju uslugu i poboljšali učinkovitost poslovanja.

„Pandemija je značajno ubrzala digitalizaciju prodaje i marketinga, a ako bismo htjeli opisati proteklu godinu to bi bilo prilagođavanje promjenama na tržištu i inovacije. Kroz samo nekoliko dana od početka pandemija poslovni svijet se promijenio gdje digitalni pristup postaje standard i imperativ. Ovaj trend se nastavlja i naša kompanija planira ulagati u ovaj oblik poslovanja kao i u edukaciju osoblja“, menadžment Standard Furniture Factory.

Predavanje je vodila Dženeta Schitton, ekspertica za digitalni marketing i branding. Na predavanju fokus je stavljen na šarolik opus rješenja koja se nude, s obzirom na kompleksnost kompanija i produkata, ciljna tržišta, spremnost na ulaganja, ali i raspolaganje znanjima kada je ova vrsta marketinga u pitanju. Ovo je bio samo početak priče o konkretnim koracima koje svaka kompanija može poduzeti kako bi se uključila u digitalnu ekonomsku transformaciju i ove aktivnosti će se nastaviti.

Aktivnost je sprovedena u okviru projekta „FurniDigit” – Razvoj digitalne promocije kompanija iz sektora namještaja BiH, koju implementira Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH uz podršku projekta Dijaspora za razvoj (D4D), koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u BiH.