Posjedujemo FSC certifikat!

 

 

Standard Furniture Factory d.d. je 23. decembra 2013. godine dobio FSC certifikat, čime postaje dio lanaca održivog upravljanja šumama i prerade drveta.  Ovim certifikatom SFF potvrđuje obradu drveta kojim se gospodari prema strogim ekološkim i ekonomskim standardima.

Ovakva certifikacija našem preduzeću donosi veće mogućnosti plasmana na međunarodnom tržištu kao i organizovaniji proces upravljanja drvetom kojeg koristimo za izradu naših proizvoda.

 

Primanjem u članstvo FSC porodice, mi smo pokazali da ulažemo velike napore ka što boljoj zaštiti životne okoline.

   

Šta je to FSC?
 

FSC - Forest Stewardship Council (Vijeće za nadzor šuma) je neovisno međunarodno telo koje organizacijama daje dozvolu za izdavanje FSC certifikata. FSC je osnovan 1993. godine uz potporu ekoloških nevladinih udruga kao što su World Wildlife Fund, Friends of the Earth i Greenpeace.

FSC CoC - FSC Chain of Custody predstavlja sistem osiguranja održivog razvoja u gospodarenju šumama s idejom da će potrošači radije kupovati proizvode koji potiču iz šuma kojima se trajno gospodari na održiv način.

 

FSC certifikacija osigurava vjerodostojnu vezu između odgovorne proizvodnje i potrošnje šumskih resursa, dajući potrošačima i firmama pravo na donošenje poslovnih odluka od kojih korist imaju i čovjek i njegova okolina.

 

FSC je međunarodno prisutan u preko 50 zemalja svijeta.

 

 

FSC Certifikat

Slogan mali